ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558

ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
image-photo2-53165
   ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๘  นั้น
                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓   ประธานสภานัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑   ประจำปี ๒๕๕๘  ในวันที่  ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก
                               ในการนี้สภาเทศบาลตำบลบ้านโคกจึงขอเรียนเชิญ ประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ตามวันและเวลาดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *