ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1)

ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1)
                        ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคกครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๖ แล้วนั้น                   ดังนั้น สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ   สมัยที่ ๔ / ๒๕๕๘  (ครั้งที่ ๑) ในวันที่  ๓ สิงหาคม   ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *