ติดต่อ-สอบถาม

เทศบาลตำบลบ้านโคก     อำเภอสร้างคอม

จังหวัดอุดรธานี 41260

โทรศัพท์ 042 – 145258